Impressie van het middagprogramma

Tijdens het middagprogramma bogen de deelnemers zich in twee groepen over de Webtoets Afval of Grondstof (www.ishetafval.nl). Deze moet worden doorlopen om voor de pilots die onder het programma CT vallen ‘einde afvalstatus’ aan te vragen. Samen bespraken de deelnemers de gevraagde informatie en noteerden eventuele onduidelijkheden.

Aan het eind van de middag toonden de aanwezigen zich tevreden. Vooral de uitbreiding van het netwerk en het uitwisselen van informatie en ervaringen werden gewaardeerd. ‘’Het is zo zonde als het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Door van elkaar te leren kunnen we circulair terreinbeheer een stap verder brengen’’, vatte één deelnemer het bondig samen.

     

Juridische aspecten

Het toepassen van maaisel is gebonden aan allerlei regels; dat geldt dus ook voor de pilots die in het kader van het Programma Circulair Terreinbeheer (CT) gaan plaatsvinden. Het kernteam werkt aan een beknopte samenvatting van de juridische aspecten. Wat mag er nou wel en wat niet? Deze samenvatting zal z.s.m. worden gedeeld met alle deelnemers van de bijeenkomst. Enkele belangrijke onderdelen hiervan:

  • De Vrijstellingsregeling zal worden aangepast. Op dit moment staat de maximale transportafstand van maaisel op 1 km, maar dit zal (waarschijnlijk nog in 2017) worden uitgebreid tot 5 km. Vraag is of dit voldoende is voor het uitvoeren van de pilots.
  • Er lijken openingen te zijn in de discussie of het op het erf benutten van maaisel voor compost en bokashi onder de vrijstellingsregeling valt (zoals dit het geval is voor het aanbrengen van maaisel, ofwel toepassen in kleine kringloop). Hetzelfde geldt voor het bijmengen van mest; hoewel dit in principe niet is toegestaan, wordt er voorzichtig over uitzonderingen gesproken indien dit in een gesloten kringloop op het bedrijf gebeurt.

Voor het uitvoeren van pilots is experimenteerruimte nodig binnen de huidige wet- en regelgeving. Alleen dan kan er kennis worden opgedaan over de toepassingsmogelijkheden en kan er een goed kwaliteitsborgingssysteem worden opgezet. Het aanvragen van ‘einde afvalstatus’ voor elke pilot is een manier om deze experimenteerruimte te verkrijgen; hiermee is een begin gemaakt in het middagprogramma van de bijeenkomst.

Grondstoffenakkoord

Maar alvorens de deelnemers achter de laptops plaatsnamen, gaf Jan IJzerman (lid Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu) een korte toelichting op het Grondstoffenakkoord en de Transitie-agenda’s die nu geschreven worden. Dit heeft veel relaties met Circulair Terreinbeheer (CT). Onderwerpen in het akkoord zijn hoe barrières in regelgeving kunnen worden geslecht en hoe kan worden omgegaan met vergunningverlening en handhaving. Er zijn ‘vier smaken’ voor grondstoffen: het is afval, het is einde afval, het is een bijproduct of het is ‘niet afval’.

Vanuit het Grondstoffenakkoord, dat door meer dan 300 partijen is ondertekend, is een voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer en de onderhandelende partijen. Als het wordt aangenomen, zullen de erin beschreven maatregelen worden geïmplementeerd en komen er meer vrijstellingen voor grondstoffen dan nu het geval is. Mogelijk worden stappen uit het Plan van Aanpak GT dan ingehaald door de actualiteit.

 

Online aanvragen van ‘einde afval’ status

In de middag bogen de deelnemers zich over de Webtoets Afval of Grondstof (www.ishetafval.nl). Met deze toets kunnen terreinbeheerders of bedrijven via een zelf uit te voeren beoordeling een indicatie krijgen of een stof, preparaat of voorwerp afval is of bijvoorbeeld een bijproduct. Het is de bedoeling dat organisaties voor de pilots waarbij zij betrokken zijn vervolgens een rechtsoordeel aanvragen over het verkrijgen van ‘einde afvalstatus’ voor maaisel. Dit biedt de (juridische) ruimte die nodig is om te experimenteren en kennis op te doen.

In twee groepen doorliepen de deelnemers een proeftoets, voor het toepassen van maaisel voor respectievelijk bodemverbetering en biobased producten. Hieruit bleek dat het niet altijd duidelijk was hoe vragen uit de toets moesten worden geïnterpreteerd en welke informatie precies nodig was. Ook is het niet duidelijk of alle partijen die bij een pilot betrokken zijn de webtoets moeten invullen, of dat slechts één partij voldoende is. Het kernteam CT heeft de vragen verzameld en naar de Helpdesk Afvalbeheer gestuurd, die inmiddels antwoord hebben gegeven.

Het is de bedoeling dat het online aanvragen van ‘einde afvalstatus’ symbolisch van start gaat op de feestelijke bijeenkomst van 12 oktober (de formele start van het Programma CT). Deelnemers wordt gevraagd om hun aanvragen zoveel mogelijk met elkaar te delen, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Indien er meer vragen zijn bij het invullen, kunt u contact opnemen met info@circulairterreinbeheer.nl.

 

Tenslotte

Aan het einde van de dag toonden de deelnemers zich tevreden. Enkele opmerkingen: ‘’Het is verrassend hoeveel mensen met hetzelfde thema bezig zijn, dat geeft steun. Ik ga na vandaag zeker wat mensen opzoeken!’’ ‘’Het was nuttig; ik ben veel wijzer geworden over wat er allemaal komt kijken bij het behandelen van maaisel als grondstof. Maar ik zit nog vol vragen.’’ ‘’We moeten vooral pilots uitvoeren en niet in de fuik lopen van juridische belemmeringen. Maaisel is een gewoon een goed en natuurlijk materiaal!’’

Ten besluit bedankte projectleider Joyce van Zuijdam, lid van het kernteam, alle aanwezigen. Nieuwe partijen worden van harte uitgenodigd om ook lid te worden van de Biomassa Alliantie. Belangstellenden kunnen daarvoor een mail met sturen naar info@circulairterreinbeheer.nl.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Biomassa-ketens, Business cases, Kennisvermeerdering. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s