Impressie van de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer (ochtend)

Kennismaken en pilots toelichten: daarmee startte het ochtendprogramma van de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer (CT) te Arnhem. Vervolgens bespraken de aanwezigen het Plan van Aanpak van het Programma CT, waarin te lezen is hoe de partners van de Biomassa Alliantie de komende jaren te werk willen gaan om Circulair Terreinbeheer een stap verder te brengen. Het uitvoeren van pilots en het opzetten van een goed werkend kwaliteitsborgingssysteem vormen daarbij belangrijke acties. Uit de gesprekken en discussies bleek dat de deelnemers enthousiast zijn over de toepassingsmogelijkheden van maaisel als waardevolle grondstof. Er zijn echter ook nog veel vragen.

Het ochtendprogramma startte met een kennismakingsronde, waarin de aanwezigen hun betrokkenheid bij Circulair Terreinbeheer (CT) aangaven en eventuele pilots toelichtten. De meeste pilots richten zich op het toepassen van organisch materiaal als bodemverbeteraar (zowel kleine kringloop, compost en bokashi) en het produceren van biobased producten (o.a. verpakkingsindustrie, papier, biocompositietbankjes, beschoeiingen, duurzaam beton, isolatiemateriaal). Daarnaast kwamen projecten aan bod met regenwormencompostering, het verwerken van slib tot humus, het gebruiken van bermgras voor biovergisting, het herbestemmen van bagger, het hergebruik van bladafval en het verbeteren van de bodem in combinatie met de aanpak van invasieve exoten (Japanse Duizendknoop, Berenklauw).

Het starten van zo’n pilot is een kwestie van ‘’gewoon beginnen en vanzelf ervaren welke beren je op je weg tegenkomt’’, vertelt één van de deelnemers. Volgens een ander is het ‘’noodzakelijk om te kunnen omdenken. Niet vanuit de letter van de wet denken, maar vanuit de geest van de wet. Dat opent mogelijkheden’’.
 

Enthousiasme maar ook veel vragen

Uit de kennismakingsronde bleek dat de deelnemers enthousiast zijn over de toepassingsmogelijkheden van maaisel als waardevolle grondstof. Zij zien onder andere kansen om de bodemvruchtbaarheid en de sponswerking van de bodem te vergroten, de CO2 uitstoot terug te brengen (door minder vervoer van maaisel) en duurzame producten te maken. Bovendien draagt circulair terreinbeheer bij aan een het bereiken van een duurzame, circulaire economie, iets wat bij veel organisaties hoog op de agenda staat.

Toch zitten de meeste deelnemers nog vol vragen. Enkele voorbeelden: ‘’Hoe om te gaan met regelgeving en wat mag er nou precies wel en wat niet?’’ ‘’Wie helpt ons met het verwijderen van punaises?’’ ‘’Wat is de kans op de insleep van ziekten en onkruidzaden bij het toepassen van maaisel voor bodemverbetering?’’ ‘’Hoe kunnen we de kwaliteit van het maaisel toetsen; welke parameters zijn er geschikt voor monitoring?’’ ‘’Hoe gaan we er mee om dat de prijs van biobased producten zoals bankjes (nog) niet concurrerend is’’ ‘’Wat is de minimale grootte van een perceel om op lokale schaal compost en bokashi te maken?’’ ‘’Welke mogelijkheden zijn er voor het certificeren van maaisel en neem je daar ook het proces in mee, zoals de manier van oogsten?’’

Veel partijen blijken met dezelfde vragen te zitten en hebben dan ook behoefte aan het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis.

 

Ook natuurorganisaties staan in principe positief tegenover CT. ‘’Maaien en afvoeren zorgt voor verschraling van gebieden en dat is goed voor de biodiversiteit.’’ Tegelijkertijd zijn ze kritisch. ‘’We moeten er wel voor zorgen dat de (natuur)functies van de te maaien gebieden in tact blijven. Voorkom dat er overal ‘’supergras’ gaat worden gekweekt, vanuit het idee dat dat meer waarde heeft als grondstof dan kruidenrijke natuurgraslanden. En houdt ook bij de methode van maaien rekening met de natuur!’’

     

Bespreken van het plan van aanpak

In de ochtend bespraken de deelnemers aspecten uit het concept Plan van Aanpak. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals: afspraken en taken van het kernteam, kennis en onderzoek, kwaliteitsborging, het bereiken van einde afvalstatus, planning en resultaten. Inmiddels zijn belangrijke resultaten van deze ochtendsessie verwerkt in een nieuwe versie van het Plan van Aanpak. Enkele opmerkingen uit het ochtenfprogramma:

’’Er gebeurt al veel, maar we weten het niet van elkaar. We moeten meer aandacht besteden aan het delen van kennis en ervaringen, via bijeenkomsten zoals vandaag, maar ook via een digitaal platform. Het is toch zonde dat elk initiatief bij A begint en niet voortborduurt op een ander initiatief dat bijvoorbeeld al bij K is. Er is bovendien al veel bestaand onderzoek, bv van het Louis Bolk Instituut, waarvan lang niet iedereen weet heeft. Ook dat soort kennis moeten we delen.’’

Er is veel discussie over te meten parameters. Sommige deelnemers vinden dat alleen de kwaliteit van het maaisel zou moeten worden bepaald. ‘’Laat zien dat het in principe schoon en gewoon uitstekend materiaal is. Ondernemers zijn vervolgens aan zet om de grondstof verder te brengen.’’ Anderen vinden dat je ook informatie moet verzamelen om de waarde hard te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra oogstopbrengst, toename van het poriënvolume in de bodem, een afname van de noodzaak tot beregenen. Waarbij direct wordt opgemerkt dat de waarde uit meer bestaat dan harde getallen; het benutten van maaisel als grondstof draagt bijvoorbeeld ook bij aan ‘grotere’ belangen zoals circulaire economie, duurzaamheid, biodiversiteit, etc.

De deelnemers zijn het er wel over eens dat de kosten van de metingen niet de pan uit mogen rijzen en dat er in de verschillende pilots zoveel mogelijk dezelfde parameters worden gemeten.

     

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Business cases, Kennisdeling, Kennisvermeerdering, Samenwerken, Terreinbeheer. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s